Hej!

Nu finns nytryckta nr av senaste fina NMK-nytt för avhämtning i klubblokalen, för de som vill hämta själva, innan de postas ut.

Skriv ditt namn på bladet “Jag har tagit NMK-nytt”, så vet vi vilka som har hämtat.

Trevlig läsning!

//Kassören