Hej alla medlemmar!

Styrelse med sektioner beslutade ikväll om datum för det uppskjutna årsmötet från februari, uppskjutet pga. av dåvarande Covid-läge, ett läge som numer är till det bättre.

Nytt datum för årsmöte 2022 är söndagen 24 april kl 15 på Brandholmen.

Förhoppningen är att vi kan hålla årsmötet utomhus vid bil/flygbanor på Brandholmen, precis som föregående år. Skulle vädrets makter spela oss ett spratt, så håller vi mötet i vår klubblokal på Brandholmen, och sprider ut oss på bästa sätt. Påminner om att eventuella motioner till årsmötet skall snarast skickas in till styrelse.

Ytterligare information kommer fortlöpande.

Så, boka in det nya datumet för årsmöte 2022, söndagen 24 april kl 15.00 på Brandholmen.

Välkomna!

Hälsningar,

NMK styrelse/sektionsledare