Hej alla medlemmar!

Nu finns det rykande färska fina julnumret av NMK-Nytt i klubblokalen! Avhämtas av de som så önskar, skriv på listan att du har tagit ett ex.

Sedan kommer NMK-Nytt skickas till de som önskar att få den i posten.

 

Med vänlig hälsning,

Kassör Svensson