Bilsektionen öppnar upp dörrarna för Mini-z körning för vintern 2021-2022 med start 19 oktober i klubblokalen i vanlig ordning. 

Vi har dock lite regler som vi vill att alla medlemmar följer då läget fortfarande är skarpt med den pandemi som pågår i världen just nu, så, där av så vill vi att medlemmar som tänker köra enbart kommer själva dem Tisdagar som det är körning och tänker på att inte ta med vänner eller bekanta för att visa lokalen eller verksamheten just då för att minska folkmassor på den befintliga yta, vi har att tillgå för att minska eventuell smittspridning.

Vi ser oxå gärna att om man har barn med som inte kommer köra men som behöver va med, inte medverkar just för att minska eventuell smitta från skola eller dagis då vi har medlemmar som är av äldre karaktär som vi vill behålla friska.

Vi hoppas att ni medlemmar vill respektera dessa riktlinjer som vi på bil sektionen har satt för att kunna köra inomhus denna vinter.
Handsprit kommer in köpas och ställas på plats för att kunna sprita av era händer under kvällens gång då lokalen ej har varmt vatten att tillgå tyvärr.
Sen så är det rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller så vid minsta förkylnings symtom så är man hemma tills man är frisk igen och det gått 48 timmar från sista symtom.

Med detta så hoppas vi att vi kommer ha en rolig vinter med många skratt och rolig racing.

 

Varmt välkomna

// Bilsektionen