Välkommen till ett lite annorlunda Årsmöte 2021!

Datum: 29/5

Tid:      Kl. 15:00

Plats:   Brandholmen utomhus, medtag gärna en stol.

Övrigt: Vid okänligt väder kommer datumet o tid att kunna flyttas.

            Medtag fika då ingen servering kommer att ske.

 

Vidare önskar valberedningen hjälp med förslag och ideer till ordförande posten samt 1 revisor och 1 valberedare, kontakta valberedningen (sektionsledarna) med dina förslag.       

         

Pära