Då är det åter dags att betala medlemsavgiften, nu för 2021! Traditionsenligt så har vi en möjlighet till bonus för Er medlemmar. För att klubben lite snabbare skall få in de efterlängtade medlemsavgifterna, så deltar de NMK-medlemmar som betalar avgiften innan 2021-01-01 i en dragning på kommande årsmöte, där en vinnare får fritt medlemskap år 2022!


Vinnare av ett fritt medlemskap i NMK 2021 blev Tomas Leijon, grattis!


Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt (registrering administreras då av NMK). De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF, se nedan länk. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, ombeds att se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg.


Ni som kör bil och som vill hantera avgifter för licenser etc., gör så via Svenska Bilsport Förbundet (SBF).


Medlemsavgifter NMK 2021:
- Junior 275 kr (tom 20 år)
- Senior 500 kr
- Familj 650 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)


Medlemsavgifter SMFF 2021:
- Junior 100 kr (upp till 25 år)
- Senior 145 kr
- Familj 175 kr
- Tävlings-Licens Se länk (Tävlingslicens fordrar medlemskap i SMFF)
- FAI-Licens Se länk (FAI-licens fordras vid tävling utomlands)
https://www.modellflygforbund.se/forbundet/Avgifter2021/


- Önskas plastkort kostar det 100 kr extra per kort
- Kortbeställning administreras vid registreringen
- Medlemstidningen Modellflygnytt ingår inte längre i medlemsavgiften utan kostar 250 kr

Avgifter SBF 2021:
Avgifter för 2021 är ej fastställda än. Se nedan länk för info.
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/avgifter/sbf_avgifter_licenser.pdf


Skicka med så långt som möjligt följande uppgifter vid inbetalning till NMK:
- Namn
- Födelsedatum
- Adress
- Telefon
- E-post adress
- Intresse (flyg, bil, båt)
- Klubbnyckel (vilket nummer)
Plusgiro nr. för NMK: 36 99 39 - 4


Med vänlig hälsning/Kassör Svensson