Nu är det åter dags för att betala medlemsavgiften, denna gång för 2020! Traditionsenligt så har vi en möjlighet till bonus för Er medlemmar. För att klubben lite kvickare skall få in de efterlängtade medlemsavgifterna, så deltar de NMK-medlemmar som betalar avgiften innan 2020-01-01 i en dragning på kommande årsmötet i februari, där en vinnare får fritt medlemskap år 2021! Vinnare av ett fritt medlemskap i NMK 2020 blev LarsOve Börjars.

Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt (registrering administreras då av NMK). De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF kan även göra det samtidigt. Glöm ej att ange klass. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, ombeds att se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg. Ni som kör bil och som vill hantera avgifter för licenser etc., gör så via Svenska Bilsport Förbundet (SBF).

 

Medlemsavgifter NMK 2020:

Junior 275 kr (tom 20 år)

Senior 500 kr

Familj 650 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

 

Medlemsavgifter SMFF 2020:

Junior 100 kr (upp till 25 år)

Senior 420 kr

Familj 420 kr

Tävlings-Licens 300 kr (Tävlingslicens fordrar medlemskap i SMFF)

Önskas plastkort kostar det 100 kr extra per kort. Ålderspensionärer (födda 1955 eller tidigare) erlägger ingen extra avgift för kortet 2020 om de önskar kort. Kortbeställning administreras vid registreringen.

 

FAI-sportlicenser 2020:

(för att tävla utomlands i modellflyg krävs FAI-licens)

Kontakta NMKs kassör för uppgift om summan att betala.

 

Avgifter SBF 2020:

Se https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/avgifter/sbf_avgifter_licenser.pdf

 

 

Skicka med så långt som möjligt följande uppgifter vid inbetalning till NMK:

Namn

Födelsedatum

Adress

Telefon

E-post adress

Intresse (flyg, bil, båt)

Klubbnyckel (vilket nummer)

 

Plusgiro nr. för NMK: 36 99 39 - 4

 

Med vänlig hälsning/Kassör Svensson