Hej!

Efter samråd med styrelsen så kommer bilsektionen bygga ut mini-z banan en del denna vinter då de vill göra banan mer attraktiv för nya som gamla förare. Ett försöka för att öka intresset för Mini-z verksamheten i klubben.

Detta kommer göras efter det årliga Luciafikat som är i lokalen. Detta är på prov under denna inomhussäsong för att se att det funkar för allt och alla som använder lokalen.
Ombyggnaden är inte stor egentligen utan den kommer behålla den befintliga plats som den ligger på i dag men kommer breddas ungefär 1,5 på djupet så att de tar upp lite mer golvyta.

Soffan samt fotöljerna som står i lokalen i dag kommer att rensa bort då det tar onödig plats samt att de inte brukas på det sättet som de var tänkt för.

Observera att detta är på prov under denna vinter och skulle det visa sig att det inte funkar riktigt så som vi på bilsidan har tänkt oss, så kommer allt återgå till så det varit innan.

Mvh
Hasse E
Bilsektionen

 

Mini-z banan innan utbyggnaden!