Medlemsavgifter NMK 2020:

 • Junior 275 kr (tom 20 år)

 • Senior 500 kr

 • Familj 650 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

 

Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt. De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF kan även göra det samtidigt. Glöm ej att ange klass. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, bör se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg.

 

Trackfee 2020 Radiostyrd Bilsport:

Årstrackfee 250:-/helår 
Dagtrackfee 50:-/gång 

 

Medlemsavgifter SMFF 2020:

 • Junior 100 kr (tom 25 år)

 • Senior 420 kr

 • Familj 420 kr

 • Tävlingslicens 300 kr (för att få lösa Tävlingslicens måste man vara medlem i SMFF)

 

 FAI-sportlicenser 2020:

(för att tävla utomlands i modellflyg krävs FAI-licens)

Kontakta NMKs kassör för uppgift om summan att betala.

 

 

 

Skicka med följande uppgifter:

 • Namn

 • Födelsedatum

 • Adress

 • Telefon

 • E-post adress

 • Intresse (flyg, bil, båt)

 • Klubbnyckel (vilket nummer)

 

 

Avgiften/avgifterna betalas in på NMKs Plusgirokonto 36 99 39 - 4 eller med Swish 1231031582.

 

 

Med vänlig hälsning,

Kassör Svensson