Medlemsavgifter 2019

Tid för att betala medlemsavgiften för 2019! Traditionsenligt så har vi en möjlighet till bonus för Er medlemmar. För att klubben lite kvickare skall få in de efterlängtade medlemsavgifterna, så deltar de NMK-medlemmar som betalar avgiften innan 2019-01-01 i en dragning på kommande årsmötet i februari, där en vinnare får fritt medlemskap år 2020! Vinnare av ett fritt medlemskap i NMK 2019 blev Bertil Grahn, grattis grattis!

Ni som modellflyger och som även vill vara medlemmar i Sveriges Modellflygförbund (SMFF), vilket NMK starkt rekommenderar, betalar den avgiften samtidigt. De som önskar att lösa en tävlingslicens eller FAI-licens i SMFF kan även göra det samtidigt. Glöm ej att ange klass. De som modellflyger och som väljer att inte vara medlemmar i SMFF, bör se över sin hemförsäkring för att kontrollera om den har täckning för modellflyg.

 

Medlemsavgifter NMK 2019:

 • Junior 250 kr (tom 20 år)

 • Senior 450 kr

 • Familj 600 kr (obegränsat antal medlemmar, men de bor på samma adress)

 

Medlemsavgifter SMFF 2019:

 • Junior 100 kr (tom 25 år)

 • Senior 420 kr

 • Familj 420 kr

 • T-Licens 250 kr (för att få lösa Tävlingslicens måste man vara medlem i SMFF)

 • F-Licens 50 kr (för att tävla utomlands krävs dessutom FAI-licens)

 

Skicka med följande uppgifter:

 • Namn

 • Födelsedatum

 • Adress

 • Telefon

 • E-post adress

 • Intresse (flyg, bil, båt)

 • Klubbnyckel (vilket nummer)

 

Plusgiro nr. för NMK: 36 99 39 - 4

 

Med vänlig hälsning,

Kassör Svensson