Tänkte bara kort meddela den goda nyheten att vi efter ett givande möte med Kultur & Fritid nu fått klart med ett bra stöd under 2018 för att anskaffa en efterlängtad förrådscontainer till Lundafältet. Den kommer att tjänstgöra som garage till traktor, solceller/ladd-station och redskap.


I skrivande stund har vi ett containererbjudande som vi skall inspektera. Därefter krävs förberedelse och genomförande av nödvändigt markarbete och slutligen måste infart och gräsytan torka innan någon lastbilstransport kan ske.


Vi är tacksamma för all hjälp och kunskap med hur markarbete bör utföras. Vi har tänkt oss någon form av betongplattor under containern. Vi är även intresserade om någon känner till andra container som är till försäljning.


Styrelsen, Pära.