Modellflygmeeting på Lundafältet 25 augusti 2012

Modellflygmeeting på Lundafältet 25 augusti 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Christer Landberg